HỎI ĐÁP DU HỌC

Tôi có thể chọn trường nào để đi du học ở Nhật ?
Văn Chiến Thắng Thanh Khai, Thanh Chương, Nghệ An
Sau khi học xong tôi có thể ở lại Nhật Bản làm việc hay không?
Hồng Bích Ngọc Phú Điền, Thừa Thiên Huế
[ Trang trước ] | [ Trang sau ]