CHI NHÁNH TUYỂN SINH

TRỤ SỞ ĐÀO TẠO, XỬ LÝ HỒ SƠ:

35 Hồ Hán Thương, Phường Cửa Nam, Tp Vinh, Nghệ An.
Điện thoại: 0238 368.3368; Hotline: 097.858.3368; 091.658.3368
Email: info@trucminh.com.vn; www.trucminh.com.vn

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN HÀ TĨNH

Số 19, Dương Trí Trạch, Tp Hà Tĩnh, Hà Tĩnh
Điện thoại: 090.725.1368
Email: tuannguyen@trucminh.com.vn; www.trucminh.com.vn

VĂN PHÒNG TIẾP NHẬN, TƯ VẤN TẠI THANH HÓA
Số 323, Kênh Nam, TK 12, TT Thiệu Hóa, Thanh Hóa
Điện thoại: 096.612.2616;
Email: nguyendungtuan@trucminh.com.vn; www.trucminh.com.vn