Thông báo chuyển văn phòng

Du học Trúc Minh xin chân thành cảm ơn sự tin tưởng của Quý phụ huynh, học sinh và các đối tác trong thời gian vừa qua. Chúng tôi trân trọng thông báo về việc thay đổi địa chỉ văn phòng giao dịch kể từ ngày 20/02/2018 như sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN TRÚC MINH BROTHERS

            Số: 18/DHTM-TB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Vinh, ngày 12 tháng 02 năm 2018

THÔNG BÁO

V/v: Thay đổi địa điểm Văn phòng làm việc

 

Kính gửi: Quý phụ huynh, học sinh và Đối tác

 

Du học Trúc Minh xin chân thành cảm ơn sự tin tưởng của Quý phụ huynh, học sinh và các đối tác trong thời gian vừa qua. Chúng tôi trân trọng thông báo về việc thay đổi địa chỉ văn phòng giao dịch kể từ ngày 20/02/2018 như sau:

            Văn phòng giao dịch cũ:

  • Địa chỉ: 35 Hồ Hán Thương, P Cửa Nam, Tp Vinh
  • Điện thoại:    02383 68 33 68

Văn phòng giao dịch mới:

  • Địa chỉ: Số 67 An Dương Vương, phường Trường Thi, Tp Vinh, Nghệ An

  • Điện thoại:    0238.368.3368; Hotline: 091.658.3368; 097.858.3368Kể từ ngày 20/02/2018, các giao dịch, tư vấn, đào tạo và xử lý hồ sơ... vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ như trên. Mọi chức năng hoạt động và các thông tin liên quan khác của Công ty không thay đổi.

Công ty xin thông báo đến Quý phụ huynh, học sinh và các đối tác được biết để thuận tiện trong việc liên hệ công tác.

Trân trọng!

 

Nơi nhận:

- Như trên

- Lưu công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TRÚC MINH BROTHERS

GĐ. Nguyễn Anh Tuấn

(Đã ký)