Lễ thành nhân ở Nhật Bản.

Ở Nhật Bản, “成人式” (âm Hán Việt là “thành nhân thức”), tiếng Việt tạm dịch là lễ thành nhân là một ngày lễ dành cho những người đã tròn 20 tuổi. Trước đây là ngày 15/1 mỗi năm, nhưng từ năm 1998, ngày này đã được qui định vào thứ hai của tuần lễ thứ hai tháng giêng mỗi năm, năm nay nhằm ngày 12/1 và được tổ chức tại khắp nơi trên nước Nhật tùy theo…. tình hình tài chính địa phương. Có nơi chính phủ đứng ra tổ chức, có nơi thì tự các thanh niên thiếu nữ đến tuổi trưởng thành lập kế hoạch tổ chức.

Tuyển sinh Du học Nhật Bản kỳ tháng 07/2017

Nối tiếp thành công với 100% các bạn có COE cho kỳ nhập học tháng 1/2017. Toàn bộ các bạn đã chọn được trường mong muốn cho kỳ nhập học tháng 04/2016. Trúc Minh bắt đầu lập kế hoạch tuyển sinh đi du học Nhật Bản cho kỳ nhập học tháng 07/2016. Hãy đăng ký ngay để nhận các ưu đãi từ Trúc Minh!